Organizasyon ?emas?

Ortakl?k Yap?s?

 

Yönetim

Bent Andersen 47 ya??ndad?r.E?itimini Elektronik alan?nda tamamlam??t?r.Kariyerini teknik ve operasyon alan?nda yapm??t?r.Teleservice International'da çal??maya ba?lamadan önce Almanya Flensburg Motorola Fabrikas?n?n Müdürü olarak çal??m??t?r.