Hizmet Şartlarımız

- Cihaz servise teslim edilmeden önce bilgi yedeklemeleri cihaz sahibi tarafından yapılmış olmalıdır, cihazların servis işlemleri (arıza onarım, parça değişimi, yazılım yükleme ve ayarları) esnasında kişisel ayarların ve rehber kayıtlarındaki bilgiler dahil olmak üzere veri ve kayıtların tekrar yüklenemeyecek şekilde silinmesi mümkündür. Bu nedenle oluşabilecek kayıplardan firmamız sorumlu değildir.

- Bildirim yapılmış olmasına rağmen 20 iş günü içerisinde teslim alınmayan cihazlardaki giderilemeyen arızalardan ve her halükarda teslim tarihinden itibaren 90 gün içerisinde teslim alınmayan cihazlar için firmamız hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.

- Servisimizin garanti kapsamında kabul ettiği cihazlarda yapılacak teknik inceleme sonucunda cihaza önceden yetkisiz kişilerin müdahalesi tespit edilirse cihaz garanti kapsamı dışında kalır ve bu şekilde işlem görür.

- Sıvı teması cihazı garanti kapsamı dışında bırakır. Sıvı teması cihazlarda önceden tespit edilemeyecek zincir arızalara sebebiyet verebilir, bu sebeple sıvı temasına maruz kalmış cihazlara servisimiz tarafından onarım garantisi verilmez.

- Ücretli yapılacak onarımlarda, teknik inceleme sonucunda cihaz onarım bedelinin 40 TL+KDV sınırının üstünde olması halinde onarım cihaz sahibinin onayı alınarak yapılacaktır. Onay tarihi cihaz teslim tarihi olarak kabul edilir. Onarım ücreti ödenmediği takdirde cihaz teslimi yapılmaz. Fiyatlarımız döviz endeksli olup tahsilat anında T.C.M.B döviz efektif satış kurları geçerlidir. Teslim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim alınmayan cihazlarda Servis tarafından kur farkından doğan fiyat farkı talep edilebilir.

-Onarım için teslim alınan cihazların herhangi bir surette firmanın zilyetliğinde iken yangın, hırsızlık, su basması ve benzeri doğal afetler ve beklenmeyen haller nedeni ile kısmen ve/veya tamamen hasar görmesi halinde firmamızın tazmin yükümlülüğü cihazın sigorta bedeli ile sınırlıdır. Cihaz sahibi bundan başkaca hak ve talepte bulunmayacağını gayrikabilirücu kabul ve taahhüt eder. 12.İşbu sözleşme 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış sonrası Hizmetler Tebliğ'den doğan sorumluluk ve yükümlülüklere istinaden akdedilmiştir. Bu sözleşme ile düzenlenmeyen konularda 4077 sayılı yasa ve diğer hükümler uygulanır.

 
Twitter Facebook