Değerlerimiz

Ortaklık: Şirket kültürümüz, şirket çalışanlarımız ve şirket arasında karşılıklı faydanın sağlanabileceği bir ortaklık üzerine kurulmuştur.

Girişimcilik: Yönetim felsefesinde çalışanların esneklik ve sorumluluk sahibi olmaları ve girişimci ruh özgürlüğüyle hareket etmeleri esastır.

Yaratıcılık: Tüm iş sahalarımızda sanatçılara, yazarlara ve yaratıcı yeteneklere yer veririz.

Yurttaşlık: İşimiz her alanda kanuni çerçeveler içine oturtulmuştur. Etik değerler göz önüne alınarak toplum ve çevreye karşı sorumluluklar yerine getirilir.

 
Twitter Facebook