Lojistik Hizmetlerimiz

Günümüzde lojistik servisler başarılı bir iş yönetimi süreci için her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Başarılı bir Lojistik Servis Yönetimi, ürün ve hizmetlerin son kullanıcıdan teslim alınması, en yakın servis noktalarına yönlendirilmesi ve tekrar son kullanıcıya ulaştırılması esnasında tüm bu aşamaların izlenebilir ve kontrol edilebilir olmalıdır.

arvato teleservice lojistik servis hizmetlerinin kurulması ve yönetilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tecrübeli personel kaynağına sahiptir.

Müşteri gereksinimleri doğrultusunda, kaynak noktasından tüketim noktasına kadar ürünlerin akışı ve stoklanmasını, etkin ve verimli bir şekilde plânlama, uygulama ve kontrol süreci olan aktarma merkezi (L-HUB) 2011 yılından beri Nokia için teleservice tarafından yapılmaktadır.

Esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama ve gönderme faaliyetlerini kapsar.

 
Twitter Facebook