Our independence - Your freedom
Siemens Mobile Teknik Servis A??n? Yeniledi

Siemens Mobile, teknik servis alan?nda Teleservice International ile anla?t?.
Siemens Mobile, yeniden yap?land?rd??? teknik servis a??yla, daha h?zl? ve kaliteli teknik servis hizmeti sunmay? ve mü?teri memnuniyetini artt?rmay? hedefliyor. Bu hizmetleri konunun uzman? olan ve altyap?s? güçlü firma ile i?birli?i yap?larak sunulmas? ile, artan mü?teri ihtiyaçlar?na daha iyi yan?t verilebilecek.
Created by
2002 Teleservice International Telefon Onar?m ve Tic. Ltd. ?ti.