?nsan Kaynaklar?

Avrupa'da  sektörünün en  köklü ve büyük kurulu?lar?ndan biri olan firmam?zda çal??mak, ekibimizin bir üyesi olmak ve ba?ar?y? payla?mak istiyorsan?z , üyesi bulundu?umuz www.kariyer.net sitesinden ?irketimize ba?vuru yapabilirsiniz.


 

 

 

?u anda personel ihtiyac? duyulan pozisyonlar

Muhasebe Sorumlusu (MS) : (?stanbul)

Service Engineer (SE) : (?stanbul- Ankara)

Ça?r? Merkezi Operatörü (CM) : (Ankara)

Lojistik Bölüm {Depo ve Kargo Paketleme} (LB) : (Ankara)

Teknisyen (T) : (Ankara)

Kurye (K) : (Ankara)