5210'un yeni versiyonu V.5.40 EuropePartnersda yayınlanmıştır.210

2004 Hakediş tarihlerini 

içeren 

Duyuru 9 

yayınlanmıştır. (08.01.2004)

Yazılım listesi güncellenmiştir (23/12/2003)