Ula??m

Hafta içi Pazartesi - Cuma Saat 09:00 - 18:00 Hafta Sonu Cumartesi Saat 09:00 - 16:00 Saatleri aras?nda mü?terilerden gelecek soru ve talepleri cevaplamak için hizmet vermektedir.

  (0216) 544 56 44

Fax : (0216) 544 56 56e-mail

Sesli Yan?t Sistemi

Teleservice?de tamirde bulunan cep telefonunuzun hakk?nda bilgi almak ve tamir ücretini ö?renebilmeniz için,

                      (0216) 544 56 44    

Numaral? telefonu arayarak; Teleservice Sesli Yan?t Sisteminden, Kay?t formunuzda bulunan 15 Haneli IMEI Numaras?n? girerek bilgi alabilirsiniz.

 

 

 

 

Teleservice On-Line

TELESERVICE ONLINE, Servis Merkezimizdeki telefonunuz hakk?nda tüm tamir bilgilerine ula?man?z? ve onar?mla ilgili fiyatland?rma dahil tüm onaylar? vermenizi sa?lamaktad?r.
TELESERVICE ONLINE kullan?c?s? olmak için [email protected] adresine size ula?abilece?imiz telefon numaran?z ile birlikte ?irket isminizi bize göndermeniz gerekmektedir.

Teleservice Online 'a giri?