Our independence - Your freedom
Club Nokia

Son kullan?c?lar, Club Nokia'a üye olarak Club Nokia web sayfas?, Club Nokia h?zl? servis hizmetleri, Nokia ürünleri ve yerel kampanyalar hakk?nda son duyurular gibi pekçok ayr?cal?kl? hizmetlerden faydalanma ?ans? elde edebilirler.

Son kullan?c?lar Nokia cep telefonu veya Club Nokia ile ilgili sorunlar? oldu?unda Club Nokia Careline ve Club Nokia Servis Noktalar?na ula?arak ayr?cal?kl? bir servise sahip olabilirler. Club Nokia Servis noktalar? uluslararas? bir proje olup Avrupan?n çe?itli yerlerinde mevcuttur.

Club Nokia üyelerinin Nokia marka cep telefonlar?n?n, garanti kapsam? süresince ar?zalanmas? durumunda telefonlara Club Nokia H?zl? Servis Noktalar?nda yüksek kalitede onar?m ve bak?m hizmetleri verilmektedir.

Cihazlar?n yüksek seviyede tamir ihtiyac? olup Yetkili Servis Merkezine gitmesi gerekti?i durumlarda üyelere geçici olarak verilen ba?ka bir Nokia telefon ile sorunlar? çözümleninceye kadar kendilerine kesintisiz ileti?im sa?lanmaktad?r.
Club Nokia Listesi

?engüller ?stanbul
Ekotel Ilet. Tic. Ltd. sti. ?stanbul
Nokia Shop-Bagdat Caddesi ?stanbul
Telecity-Akmerkez ?stanbul
Telecity-Olivium ?stanbul
Yasarlar ?stanbul
Linetra Elektronik ?leti?im Hiz ?stanbul
STS ?stanbul
Global ?stanbul
Akademi K?rklareli
Özgenpa ?zmit
Teleses-Bilkent Ankara
Teleses-Kizilay Ankara
Tropik Bursa
Cihad Iletisim Eski?ehir
Mikrotel Iletisim Kayseri
Ünta? Kayseri
Coskun Telekom ?anl?urfa
Nokia Shop Erzurum
Aydinel Diyarbak?r
Atar Ticaret Giresun
Kocak ?zmir
Çaglar Mu?la
REAL M1 Aydinaras Adana
Yuvam Antalya
Kiymet Trd. Ltd. K?br?s
Created by
2002 Teleservice International Telefon Onar?m ve Tic. Ltd. ?ti.